Pismo kulturalno-artystyczne "LAMUS"

LAMUS 1/1 2008 - DIALOG IDEI

LAMUS 1/1 2008 - DIALOG IDEI
Wybór niniejszego zeszytu ("Dialog idei") podyktowany jest programowo, tj. chęcią zaznaczenia obszaru zainteresowania pisma: szeroki zakres kultury i sztuki. Przedstawiamy teksty wybitnych nieraz specjalistów wąskich dziedzin nauki, których prosimy o szersze, ponaddyscyplinarne spojrzenie na przedmiot własnych badań naukowych i zainteresowań, a zatem prowokujemy do bycia fusion, co oznacza postawę "powszechnego łączenia stylów" niekiedy bardzo odległych, charakterystyczną dla naszego (wciąż postmodernistycznego) czasu. Mówiąc obrazowo, zwracamy się do poważnych badaczy i prosimy: odrzućcie koturn, uprawiajcie Freestyle, bądźcie jak dyskdżokeje. W zeszycie "Lamus - Dialog idei" przykładami takiego zdialogizowania (fusion) jest tekst prof. Beaty Frydryczak (filozofia), prof. Romana Doktóra (literaturoznawstwo), prof. Marka Pabicha (architektura), styl ten pojawią się wyraźnie również u pozostałych uczestników tego zamierzenia wydawniczego.
 
SPIS TREŚCI:

Prof. Bogdan Banasiak
FILOZOFIA, CZYLI DIALOG, SPÓR I KRYTYKA

Maciej Mazurek
KONIEC ERY INTELEKTUALISTÓW

Prof. Beata Frydryczak
O DWÓCH SPOJRZENIACH NA PRZYRODĘ, CZYLI U ŹRÓDEŁ NOWEJ RELACJI CZŁOWIEKA Z NATURĄ

Prof. Marek Pabich
O ARCHITEKTURZE I PRZESTRZENI MUZEALNEJ

Dr Gabriela Balcerzak
FORMACJA ARSENAŁ JAKO DIALOG IDEI

Marianna Lis,
MOJE PIĘĆ LAT
Andrzej Lis
MOJE PÓŁ WIEKU
DWA SPOJRZENIA NA TEATR

Prof. Roman Doktór
DIALOG GATUNKÓW W LITERATURZE

Dr Zygmunt Gałecki
POLACY NIE GĘSI...- EUROPEIŚCI GĘSI JĘZYK MAJĄ

Dr Henryk Duda
DRAJWER, RECYKLING, HIT - WYRAZY ANGIELSKIE WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU POLSKIM

Dr Maciej Dudziak
DYSKRETNY ANTY(UROK) PONOWOCZESNEJ AGORY, ALBO O KUPUJĄCYCH I KUPOWANYCH

Mecenas Jerzy Wierchowicz
UMOWA PARADYSKO-WOJEWÓDZKA

Prof. Marek Pabich
KOMENTARZE - DOMINANTA

Jarosław Lubiak
KOMENTARZE - GORZÓW ZIEMIA POŻĄDAN(I)A
Archiwum |