Pismo kulturalno-artystyczne "LAMUS"

LAMUS 2/2 2008 - PAMIĘĆ

LAMUS 2/2 2008 - PAMIĘĆ
Przystępując do realizacji kolejnego zeszytu pisma, poświęconego tym razem tematowi pamięć, a nawet prowadząc już rozmowy z Autorami, przez dłuższy czas pozostawaliśmy w przekonaniu, że to temat z gatunku artystycznych, silnie nacechowany emocjonalnie i – przede wszystkim – osobisty. Że „pomnożenie osobistego przez osobiste”, czyli suma znaczeń, wyprowadzona z lektury tekstów, złoży się w całość o społecznym, a nawet uniwersalnym wymiarze. Część otrzymanych materiałów pozostawała na takim poziomie refleksji – osobistego opisania własnych „przygód z pamięcią”, składających się na doświadczenie i budujących mitologię indywidualną. Nazwaliśmy te teksty roboczo „podróżami w głąb siebie” i pozostawiliśmy do wykorzystania , w jednym z kolejnych zeszytów „Lamusa”. Do numeru zaś przyjęliśmy wypowiedzi dotyczące zagadnień pamięci ukazanych na szerszej płaszczyźnie społecznej aktywności (E. Skorupska), analizujące niebezpieczeństwa i nadzieje związane z zastosowaniem pamięci oraz wiedzy o jej mechanizmach, więc o błogosławieństwie i twórczej roli zapominania (B.Banasiak), o roli i funkcji wspominania, także o pamięci jako przedmiocie, nawet narzędziu władzy i możliwości manipulowania pamięcią w różnych dziedzinach sztuki (B. Frydryczak, I. Kowalczyk, J. Dąbrowski, G. Balcerzak), w praktyce społecznej (M. Mazurek), a także w literaturze i historii – aż do otarcia się o nacjonalizm (H. Duda i Z. Gałecki). W numerze zamieściliśmy również wypowiedzi dotyczące "geografii pamięci" odnotowujące zmieniającą się skalę tolerancji (H. Krasowska, I. Kowalczyk - tekst o Landsbergu/Gorzowie oraz wspomniany wcześniej art. H. Dudy i Z. Gałeckiego), także widzianej we wspomnianej wcześniej osobistej perspektywie (C. Mueller i M. Kwiecińska). Nie wyczerpawszy zagadnienia pamięć, staraliśmy się przedstawić ważne jej aspekty i role – także w dziedzinie fotografii reprezentowanej w numerze pracami Wojciecha Prażmowskiego.

Pobierz pdf.
 
SPIS TREŚCI:

Elżbieta Skorupska-Raczyńska
PAMIĘĆ W JĘZYKU... JĘZYK W PAMIĘCI

Bogdan Banasiak
(AKTYWNE) ZAPOMNIENIE

Beata Frydryczak
WSPOMNIENIE: LITURGIA PAMIĘCI

Dorota Folga Januszewska
MUZEUM: DEFINICJA I POJĘCIE. CZYM JEST MUZEUM DZISIAJ

Maciej Mazurek
PAMIĘĆ MITYCZNEJ PRZESZŁOŚCI

Jakub Dąbrowski
MIEJSCE PAMIĘCI - MIEJSCE DLA PAMIĘCI

Izabela Kowalczyk
PAMIĘĆ JAKO TERAPIA. Dokonując symbolicznego pochówku... (Karolina Freino "Murki i piaskownice")

Gabriela Balcerzak
PRZYWRACANIE PAMIĘCI

Izabela Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz
NIEMCY Z LANDSBERGU I POLACY Z GORZOWA - czy mogą ich połączyć wspomnienia z dzieciństwa?

Henryk Duda, Zygmunt Gałecki
REPRINT I PAMIĘĆ

Helena Krasowska
PAMIĘĆ O BUKOWINIE. BUKOWINA W PAMIĘCI

Mirosława Kwiecińska, Carla Muller
PAMIĘĆ OSOBISTA
 
Archiwum |