Pismo kulturalno-artystyczne "LAMUS"

LAMUS 1/5 - PŁEĆ KULTURY

LAMUS 1/5 - PŁEĆ KULTURY
21 maja 2010 r., godz. 18.00
Prezentacja nowych numerów pism "LAMUS" oraz "Pro Libris", spotkanie z redakcjami.

  (...) Wydaje się, że dzisiejsza aktywność kobiet, które wypisują na sztandarach hasła „nowego” (rozumienia, traktowania, postrzegania itd.) to danie wyrazu pewnemu skrótowi myślenia: to nowe bowiem odnosi się przede wszystkim do modeli przyniesionych przez XIX stulecie, a dość łatwo godzi się ze starym – tylko z którym? i z jakim?
    Tradycyjne społeczne role kobiet i mężczyzn zostały obecnie tak przemieszane (i to właśnie ukazuje gender, czyli płeć kulturowa), że tym co bezapelacyjnie pozostało wartością różniącą, jest sex (czyli płeć społeczna). Teraz podważona została właśnie bezapelacyjność powyższego sformułowania, stąd rosnąca popularność queer jako sposobu wyabstrahowania udziału elementu „inności”w tym, co nazwane „kobiecym” lub „męskim”.
    W przedstawianym Państwu piątym numerze „Lamusa”, Czytelnicy znajdą, poza rozważaniami z zakresu gender studies (Elżbieta Pakszys, Jerzy Rossa,Michał Brzeziński), eseje poświęcone analizie czy opisowi twórczości znakomitych artystek (m.in. Jadwiga Maziarska, Patrizia Piccinini, Basia Bańda, Aleksandra Ska, o których piszą: Jan Michalski, Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Wojciech
Kozłowski oraz Jarosław Lubiak), a także obrazy rozmaitych ról, funkcji i emocji przypisywanych swoim bohaterom przez różnych twórców (o filmach Krzysztofa Zanussiego pisze Agnieszka Morstin-Popławska, a o bohaterkach filmów Doroty Kędzierzawskiej – Katarzyna Ewa Citko). Zasygnalizujemy widzenie świata oczami kobiet islamu (Anna Nawolska) i przedstawimy współczesne przemiany w tradycyjnej społeczności Bukowiny Karpackiej (Helena Krasowska), zaś w zawiłości współczesnego glamour wprowadzi nas Izabela Kowalczyk.
    Mamy też dla Państwa niespodziankę – mam nadzieję, że stanowić ją będą eseje Anny Kalewskiej oraz Cezarego Zycha, traktujące o rozmaitych formach zazdrości czy tęsknoty „męskiego” za „żeńskim” i swoistych „przebierankach” z tymi pragnieniami związanych, zarówno w historii, jak w całkiem nieodległym czasie po drugiej połowie XX stulecia.

SPIS TREŚCI:

OD REDAKCJI - ZAMIAST WSTĘPU

Elżbieta Pakszys
CZY (I JAK) KULTURA MA PŁEĆ? JEŚLI MA...

Jerzy Rossa
PŁEĆ CIEMNEJ MATERII

Anna Kalewska
CZY MARIANA ALCOFORADO NAPISAŁA LISTY PORTUGALSKIE?
MIT PORTUGALSKIEJ ZAKONNICY W POWIEŚCI OKRESU OŚWIECENIA

Anna Nawolska
W NAMIOCIE FATIMY

Helena Krasowska
KOBIETA W KULTURZE BUKOWIŃSKIEJ

Agnieszka Morstin-Popławska
NEUROTYCZNE I ANTYINTELEKTUALNE KOBIETY ZANUSSOIDALNE

Katarzyna Citko
SPOJRZENIE, MILCZENIE. KOBIECOŚĆ I INNOŚĆ W FILMACH
DOROTY KĘDZIERZAWSKIEJ

Cezary Zych
PŁEĆ ZANEGOWANA (DWA EPIZODY Z HISTORII MUZYKI)

Jan Michalski
LA VOCE DELLA LUNA

Katarzyna Chrudzimska-Uhera
NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ. RZEŹBY PATRICII PICCININI

Izabela Kowalczyk
KRYTYCZNE GLAMOUR?

Jarosław Lubiak
CZY SKA JEST KOBIETĄ?

Wojciech Kozłowski
MI WSTYD, CI WSTYD – Z INNEJ STRONY O TWÓRCZOŚCI BASI BAŃDY

Michał Brzeziński
NOWE MEDIA A PŁEĆ KULTUROWA I INNE PRZYPADŁOŚCI PODMIOTU
NA DRODZE DO PARANOI

Sławomira Walczewska
GWAŁTOWNICY I LUD OWIEC

Barbie®

Pobierz pdf. 
 

fot. Piotr Milerfot. Piotr Milerfot. Piotr Milerfot. Piotr Miler
 
fot. Piotr Milerfot. Piotr Milerfot. Piotr Milerfot. Piotr Miler
 
fot. Piotr Milerfot. Piotr Milerfot. Piotr Milerfot. Piotr Miler
 
fot. Piotr Milerfot. Piotr Milerfot. Piotr Milerfot. Piotr Miler
 
fot. Piotr Milerfot. Piotr Milerfot. Piotr Milerfot. Piotr Miler
 
fot. Piotr Miler
 
 
   
Archiwum |