Stowarzyszenie kamienica - działania

MOJA KAMIENICA, MOJE PODWÓRKO - WARSZTATY FILMOWE 2011

MOJA KAMIENICA, MOJE PODWÓRKO - WARSZTATY FILMOWE 2011

 Warsztaty filmowe dla dzieci „Moja Kamienica, moje podwórko” zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Promocji Kultury „Kamienica” oraz Klub Myśli Twórczej „Lamus”. Gorzowskie warsztaty były jednym z 42 projektów z całej Polski, które otrzymały granty w ramach programu Akademia Orange.

Łącznie w II edycji zgłoszonych zostało 461 projektów. Zwycięskie inicjatywy wyłoniła Kapituła Akademii Orange, w skład której wchodzą uznane autorytety świata edukacji, nowych technologii, kultury i mediów: prof. dr hab. Barbara Fatyga – antropolog kultury, Jacek Michałowski – psycholog, szef Kancelarii Prezydenta RP, Wojciech Krukowski – historyk sztuki, menadżer kultury, wieloletni dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej, Ewa Zadrzyńska – reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych, Edwin Bendyk – dziennikarz, specjalista od nowych technologii, dr Alek Tarkowski – socjolog, koordynator projektu Creative Commons Polska oraz Jadwiga Czartoryska – Prezes Fundacji Orange.

Kapituła premiowała projekty, które w kreatywny sposób uczą dzieci i młodzież umiejętności społecznych oraz pomagają w przeciwdziałaniu wykluczeniom.

Gorzowski projekt polegał na realizacji krótkich filmów dokumentalnych pokazujących otoczenie – mikro ojczyzny dzieci biorących udział w projekcie i zamieszkujących na terenie tzw. Nowego Miasta w Gorzowie i wybranych we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Podczas ferii odbyły się zajęcia teoretyczne dotyczące podstaw języka i realizacji filmu. W kolejnych tygodniach młodzi filmowcy zajęli się praktyczną realizacją filmów. Projekt zakończył się w maju publiczną prezentacją filmów oraz pokazami w Telewizji Teletop i Internecie.


<<<www.fundacja.orange.pl

<<< www. zachod.pl

<<< www.gazeta-gorzowska.pl
<<< www.gazetalubuska.pl

<<< www.tvp.pl


 
Archiwum |