Stowarzyszenie kamienica - działania

MOI DALECY, MOI BLISCY, HISTORIE MÓWIONE - WARSZTATY FILMOWE 2012

MOI DALECY, MOI BLISCY, HISTORIE MÓWIONE - WARSZTATY FILMOWE 2012

Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestniczy podzieleni na pięć trzyosobowych zespołów wezmą udział w zajęciach, na których zapoznają się z warsztatem filmowym i narzędziami potrzebnymi do realizacji etiudy dokumentalnej.
Młodzież zapisze na taśmie filmowej historie mówione, przeprowadzi wywiady ze swoimi dziadkami, sąsiadami, znajomymi, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach, ważnych wydarzeniach w ich życiu. Opowiedzą o pierwszych powojennych latach, kiedy przyjechali na ziemie zachodnie, do Gorzowa lub w jego okolice, jak żyli tutaj w pierwszych latach budowania polskości i tożsamości na nowej ziemi. Uczniowie nauczą się przeprowadzać wywiady, słuchać ze zrozumieniem i wybierać najistotniejsze informacje podczas montażu materiału. Udział w projekcie uświadomi uczestnikom, że wokół nas blisko żyją starsi ludzie, o których życiu niewiele wiemy, a którzy mają do opowiedzenia bardzo interesujące historie. Uzupełni też edukację szkolną w zakresie działań twórczych i wiedzy o historii najnowszej oraz twórczo zagospodaruje czas wolny.

 

Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange.


 
 
Archiwum |