Stowarzyszenie kamienica - działania

>>> HAŁAS SZUM CISZA

>>> HAŁAS SZUM CISZA
30.03.2012, godz. 18:00 - otwarcie wystawy I, Galeria TERMINAL 08, ul. Grobla 15, 
  1. godz. 19:30 - otwarcie wystawy II, AUDIO PERFORMANCE, Klub Lamus, ul. Sikorskiego 5
 31.03.2012, godz. 12:00 - spotkanie z artystami, Klub Lamus, ul. Sikorskiego 5

the Sublime - Verónica Mota and Jon Evans,
Grupa OKO - Ola Grunholz, Klaudia Jarecka and Olga Ozierańska,
Magda Brambor,
Leszek Knaflewski,
Daniel Koniusz,
Séamus O'Donnell,
Max Psuja,
Hubert Wińczyk
Theo di Ricco

"HAŁAS, SZUM, CISZA"  to pierwsza wystawa zorganizowana w ramach projektu.* Biorą w niej udział artyści, dla których sfera dźwiękowa jest ważnym obszarem poszukiwań. Nie jest to jednak spotkanie muzyków. Eksplorowany jest ten obszar audiosfery, który jest ignorowany przez twórców tradycyjnych - wszelkie otaczające nas dźwięki, które nie są rytmiczno-melodyjnymi utworami.
Projekt ten, to spotkanie dwóch środowisk skupionych na eksplorowaniu dźwięku - Pracowni Audiosfery prof. Leszka Knaflewskiego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia 'Salon Bruit' z Berlina.

Hanns Eisler i Theodor W. Adorno** piszą o uchu jako organie biernym, w odróżnieniu od oka, które potrafi selekcjonować elementy z otoczenia. Przemysł kulturowy wykorzystuje tę właściwość ucha produkując muzykę, której mamy się biernie poddawać np. posłusznie podążając ze swoimi uczuciami za nastrojem dyktowanym przez muzykę w filmie.
Po drugiej stronie stoi sztuka, która ze słuchu czyni organ aktywny - poprzez przekraczanie konwencji, zaskakiwanie, dyskomfort, użycie odmiennych metod i narzędzi.

Współczesna kultura kładzie nacisk na to, co widzialne. Jesteśmy otoczeni przedmiotami-produktami, które momentalnie wyławiamy wzrokiem z otoczenia. Wizerunek jest podstawą egzystencji - nieważne, czy mówimy o firmie, instytucji czy osobie np. celebrycie, polityku. Wizerunek dyskredytuje wszystkie inne znaczenia stając się tym najważniejszym.
Spośród wszystkich zmysłów to wzrok stał się dominujący, staliśmy się ludźmi patrzącymi.
Dominujący wzrok narzuca swoją logikę, generując analityczno-instrumentalny sposób myślenia. Sztuka idzie tym samym torem. To sztukami wizualnymi zajmują się zazwyczaj artyści, przemawianie do innych zmysłów nastręcza o wiele więcej trudności.

W poszczególnych realizacjach na wystawie może dojść do dowolnego wykorzystania sfery dźwiękowej. Dźwięk może być tylko inspiracją dla całkowicie wizualnego efektu końcowego. Może również pojawić się sytuacja, w której publiczności nie będzie już można nazwać 'widzami' a raczej 'słuchaczami', a 'wystawa' stanie się 'audycją'.

  Kurator projektu: Bartosz Nowak

*Projekt dofinansowano z budżetu Miasta Gorzowa.

**Hanns Eisler, Theodor W. Adorno 'Polityka słyszenia' w: Kultura dźwięku, wybór i redakcja Christoph Cox, Daniel Warner, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

<<< SZTUKA JAKO DOŚWIADCZENIE 2012
<<< TERMINAL08
<<< www.zachod.pl
<<< www.giik.pl
<<< TV Teletop
<<< www.grupaoko.blogspot.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Di RiccoTheo Di RiccoTheo Di RiccoTheo Di Ricco
 
Theo Di RiccoTheo Di RiccoTheo Di RiccoTheo Di Ricco
 
    
Archiwum |