Pismo kulturalno-artystyczne "LAMUS"

LAMUS 2/10 2012 TOLERANCJA: MITOLOGIZACJE?

LAMUS 2/10 2012 TOLERANCJA: MITOLOGIZACJE?
Ukazał się 10 numer Pisma kulturalno-artystycznego „Lamus” zatytułowany „Tolerancja: mitologizacje?”.
Pismo dostępne jest w salonach Empik od 26.11.2012 r. oraz w Klubie „Lamus” na wieszaku.

Kiedy jakiś czas temu myśleliśmy o dziesiątym, jubileuszowym zeszycie „Lamusa”, wierzyliśmy, że będzie wyjątkowy a z pewnością bezbłędny (po tylu doświadczeniach!).
Ostatecznie zatytułowany został znacząco – to jest – niejednoznacznie, bo ważną rolę w tytule numeru pełnią znaki interpunkcyjne – dwukropek i znak zapytania. Dwukropek zapowiada liczne sensy słowa tolerancja. Tytuł zamyka „pytajnik”, który wnosi niepokój do tak, zdawałoby się, szerokiego obszaru znaczeniowego.
Jesteśmy czy nie jesteśmy tolerancyjni?
Jak rozumiemy tolerancję?
Czy może ona doprowadzić do terroru (terroru tolerancji?!)?
Z drugiej strony czy tolerancja jest, czy bywa, mistyfikacją, mitologizacją? Jakąś grą w której uczestniczymy?
To tylko niektóre pytania, jakie stawialiśmy sobie zapraszając P.T. Autorów do wzięcia udziału w tym zeszycie.
Zawartość dziesiątego „Lamusa” częściowo zaspokaja redakcyjne niepokoje, ale też odkrywa inne obszary. Dlatego ułożyliśmy numer od próby zdefiniowania różnych aspektów tolerancji, poprzez jej odmienność geograficzną (Turcja, Niemcy, Ukraina, Indonezja), do części zawierającej osobiste rozważania i stanowiska badawcze autorów. Za odrębną część uznać można wypowiedzi, które ukazują rozumienie i zastosowanie tolerancji w literaturze.
Zeszyt ilustrują prace Leszka Knaflewskiego, niejednokrotnie „próbujące stabilności granic” tolerancji, czasem nawet te granice przekraczając.
Z pewnością nie wyczerpaliśmy tematu, zaledwie sygnalizując pewien niepokój, jaki może ona – tolerancja – budzić. •

Redaktor naczelna
Gabriela Balcerzak

SPIS TREŚCI:

OD REDAKCJI.

Elżbieta Pakszys
TOLERANCJA: DZIEJE/EWOLUCJA IDEI – NOWOŻYTNI ORĘDOWNICY I OPONENCI – DZISIEJSZE POSTACI/PROBLEMY

Izabela Kowalczyk
JAK KULTURA POPULARNA SPRZYJA POSTĘPOWI? (NA PRZYKŁADZIE SERIALU RANCZO)

Katarzyna Taborska
MITY MEDIALNE W DWÓCH ODSŁONACH

Helena Krasowska
MIT IN STATU NASCENDI: POLACY Z UKRAINY POŁUDNIOWO–WSCHODNIEJ

Marianna Lis
BHINNEKA TUNGGAL IKA

Jacek Schmidt
DEMITOLOGIZACJA NIEMCA? MIĘDZY STEREOTYPAMI A PRAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

Lech A. Suchomlynov
TURCJA KRAJEM NA ROZDROŻU: MITOLOGIZACJA EUROPY

Agnieszka Morstin
PONAD GRANICAMI. MORYC WELT I QUEEROWA ŻYDOWSKOŚĆ W ZIEMI OBIECANEJ ANDRZEJA WAJDY

Maciej J. Dudziak
(MITO)PRZESTRZENIE BRUNO SCHULZA

Gabriela Balcerzak
SUROWE MORALIZOWANIE, CZYLI UCIECZKA OD TYRANII KOLORU (W TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA)

Barbara Gumber
KIM JESTEM JA I KIM JESTEŚ TY? TOLERANCJA WOBEC INNEGO

Bogdan Banasiak
TRAKTAT I LISTY O (NIE)TOLERANCJI

Zofia Rosińska
DOŚWIADCZENIE TOLERANCJI. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW IMMANENTNYCH

Wojciech Józef Burszta
TOLERANCJA ZAWSZE ZNACZY NIEPEWNOŚĆ

Jarosław Lubiak
LESZEK KNAFLEWSKI

<<< pobierz pdf. cz. 1
<<< pobierz pdf. cz. 2
<<< pobierz pdf. cz. 3
<<< pobierz pdf. cz. 4
<<< pobierz pdf. cz. 5
<<< pobierz pdf. cz. 6
<<< pobierz pdf. cz. 7
 
Archiwum |