Inne wydawnictwa

Z ALBUMU GORZOWIAN

Z ALBUMU GORZOWIAN
 

Wspólne wydawnictwo Stowarzyszenia Promocji Kultury „Kamienica” i Kamienicy Artystycznej Lamus pt. „Z albumu gorzowian”. Album zawiera kilkaset fotografii z lat 1945-1980, które udostępnili mieszkańcy Gorzowa ze swoich prywatnych archiwów. Dzięki wspólnej akcji „Gazety Lubuskiej” i Kamienicy Artystycznej Lamus (polegającej na publikacji przyniesionych przez gorzowian zdjęć na łamach gazety oraz prezentowaniu ich na dorocznych wystawach) a zwłaszcza dzięki uprzejmości mieszkańców udało się zgromadzić znakomitą kolekcję fotografii codzienności.


REDAKCJA:
Zbigniew Sejwa

WSPÓŁPRACA:
Monika Kowalska
Tomasz Nieciecki
Robert Piotrowski
Tomasz Rusek
dr Dariusz Rymar

PROJEKT, FOTOEDYCJA:
Monika Szalczyńska

KOREKTA:
Olga Kromuszczyńska

KOORDYNACJA PROJEKTU:
Sylwia Grajda

WYDAWCA:
Stowarzyszenie Promocji Kultury „Kamienica”
Klub Myśli Twórczej „Lamus”
www.klublamus.pl

DRUK:
SONAR Sp. z o.o.
www.sonar.pl

PROJEKT DOFINANSOWANY
Z BUDŻETU MIASTA GORZOWA<<< www.wiadomości.onet.pl
<<< www.giik.pl

 
 
 
  
Archiwum |