Stowarzyszenie kamienica - działania

>>> AGATA KLUŹNIAK / TOMASZ MADAJCZAK

>>> AGATA KLUŹNIAK / TOMASZ MADAJCZAK
Stowarzyszenie Promocji Kultury "Kamienica", Galeria Terminal08 oraz Kamienica Artystyczna "Lamus" w Gorzowie zapraszają na otwarcie dwóch wystaw z całorocznego cyklu "Sztuka jako transgresja":

Agata Kluźniak "ZAPISKI"
16.11.2013 r., godz. 17:30 - wernisaż wystaw - Galeria Terminal08, ul. Grobla 15.
Wystawa czynna do 08.12.2013 r.

Tomasz Madajczak "PROCESY PRZEMIANY"
16.11.2013 r., godz. 19:00 - wernisaż wystaw - Kamienica Artystyczna Lamus, ul. Sikorskiego 5.
Wystawa czynna do 07.12.2013 r.


Agata Kluźniak urodziła się w Warszawie w 1979. Studiowała na ASP w Poznaniu, realizując pracę dyplomową w pracowni litografii prowadzonej przez prof. Stanisława Ficnera w 2006. Wyemigrowała do Irlandii w 2005 roku gdzie żyje i tworzy do dziś. Agata wystawiała swoje prace Polsce i Irlandii.
ZAPISKI
  Ludzie są ssakami- jednym z naszych pierwszych doświadczeń jest proces wyjścia na świat. Dziecko badając rzeczywistość znajduje się w niej, poznaje granice swego ciała i swego ja. Odkrywa, że może coś na zewnątrz siebie wziąć do reki czy przesunąć, uczy się odczytywać komunikaty swoich zmysłów i komunikacji ze światem, w szczególności języka, który odtąd będzie narzucać mu percepcję rzeczywistości charakterystyczną
dla kultury, w której wzrasta.
  Wedle buddyzmu w istocie stanowimy ze światem jedno, cała różnorodność świata pochodzi z jednego źródła, a wiele z naszych problemów stwarzamy w złudnym poczuciu swojej oddzielności. Bez względu na to, jak to pojmiemy, w pewnym porządku stanowimy odrębne organizmy, ciała funkcjonujące w przestrzeni.
  Odrębność jakiegoś bytu jest określana przez jego kształt.
  Ludzie od epoki kamienia łupanego kształtują materię, tworząc przedmioty. Narzędzia, naczynia, budowle, ozdoby, amulety, wytwory sztuki i przedmioty o funkcjach ceremonialnych minionych epok są fizycznym śladem ich kultur. Te z nich, które dotrwały do naszych czasów, fascynują nas nie tylko ze względu na niedościgniony prawie kunszt wykonania. Wydaje się, że artefakty z przeszłości noszą w sobie ładunek pierwiastka, który w dobie masowej produkcji istnieje szczątkowo. Być może wynika to z wyczulenia tych innych, już prawie całkiem minionych kultur na sacrum. 
  Jak zauważył Witkacy, u człowieka pierwotnego wystarczyło, by zrobił kółko palcem w piasku, a w tym kółku kropkę. Dlatego, że u niego to, co Witkacy nazwał “ zadziwieniem metafizycznym” było bardzo silne.
  Mircea Eliade twierdzi, że nie było chyba takiego przedmiotu, zwierzęcia, rośliny, żywiołu czy aspektu ludzkiej fizjologii, który by w jakimś okresie wśród jakiejś społeczności archaicznej nie funkcjonował jako hierofania. Pisze, że dla ludzi tych społeczności wiele aspektów codziennego życia stanowiło sakrament, ceremonię, za pośrednictwem której człowiek wchodził w kontakt z rzeczywistością. Elementarne czynności, takie jak spożywanie posiłków czy współżycie płciowe, miały więc wymiar sakralny, były obrzędem
wejścia w kontakt z siłami witalnymi. Dla człowieka kultur archaicznych to, co świeckie, było nicością, z której trzeba się oczyszczać poprzez obrzęd.
  Hetyci trzymali w domach formy do odlewania posążków bóstw z gliny, co przypuszczalnie było na porządku dziennym.
  My żyjemy w epoce, w której buty i samochody noszą imiona starożytnych bóstw.
Skłania to do próby dotarcia do tych treści, które są obecne w człowieku bez względu na kulturę, w której żyje, choć od niej nieoddzielne. Ich artykulacja nie musi się odbywać na poziomie języka.
 
Tomasz Madajczak urodził się w Gorzowie Wilkoposkim w 1979 roku. Studiował fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1998-2003, realizując dyplom w pracowni Transformacji Przestrzeni i Mediów prowadzonej przez prof. Andrzeja Syskę.
Po ukończeniu studiów Tomasz wyemigrował do Irlandii. Obecnie mieszka i tworzy w zachodniej części hrabstwa Cork. Wystawiał w Polsce, Niemczech, Holandii, Francji i Irlandii.
PROCESY PRZEMIANY                             
Postanowiłem zwrócić uwagę na pewne aspekty zmian dokonujących się na naszych oczach w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw, przede wszystkim na te z nich, które dotyczą mnie w sposób osobisty. Jedną z nich było przejście z fotografii analogowej na cyfrową.
  Zająłem się fotografią około osiemnaście lat temu, kiedy polegała jeszcze całkowicie na procesach ciemniowych. Spędzałem w ciemni wiele godzin, zafascynowany obrazem pojawiającym się na papierze pod wpływem wywoływacza. Proces ten był tym, co pozwalało, by zdjęcie się wydarzyło. Fotografia jest nieodłącznie związana z czasem i czas potrzebny na każdą czynność w ciemni jest częścią tej łączności. Uczestnictwo w procesach ciemniowych pozwala na pełniejszy, bo fizyczny, emocjonalny i duchowy kontakt z procesami powstawania obrazu.
Wystawa dzieli się na trzy części - każda z nich dotyczy innego aspektu ludzkiego rozwoju i wypływających z niego konsekwencji.
Jedna z części koncentruje się na relacji pomiędzy współczesnymi przedmiotami a ich użytkownikiem. To, co w jednej chwili jest źródłem fascynacji i “niezbędnym” elementem codziennego życia, łatwo staje się pustą skorupą, odrzucaną na rosnącą stertę dysfunkcjonalnych artefaktów przeszłości.
  Minimalistyczna często forma współczesnego design’u kryje skomplikowane systemy elektroniczne. Zadziwiała mnie zawsze złożoność struktury płytek z obwodami drukowanymi, jak też i fakt, że te malutkie urządzenia odpowiadają za funkcjonowanie znacznej części współczesnego świata. Równie fascynujące i niepokojące jest też i to, że te skomplikowane systemy budowane są przez maszyny- maszyny produkują maszyny, mogące wytworzyć jeszcze mniejsze maszyny. Człowiek obsługujący te maszyny staje się częścią tego, co wyprodukował na swój użytek. Postanowiłem podjąć próbę odwrócenia kierunków, poszukując jakości wizualnych na podstawie zdewaluowanych przedmiotów. Próba ta skierowała mnie z powrotem do ciemni fotograficznej. Powstałe obrazy połączyłem z dźwiękami, które otaczają nas wciąż jako przejaw życia cyfrowych urządzeń codziennego użytku.
 W kolejnej części wystawy, zatytułowanej “ Transgresyjne postrzeganie ”, zestawiłem osobiste doświadczenie sytuacji transcendencji jako wiru prowadzącego w nową przestrzeń z doświadczeniem wszechotaczającej obserwacji i nieustannego przepływu danych.
Film tworzący trzecią część wystawy powstał z myślą o nieskończonej różnorodności wizualnych i dźwiękowych informacji pojawiających się w przestrzeni internetu, których nieustanny przepływ pulsuje własnym życiem, wynikłym z ludzkiej interakcji. Pod wpływem rozwoju technologii w języku pojawiają się nowe pojęcia. Zaistnienie internetu stworzyło słowa odnoszące się do procesów zachodzących w wirtualnej przestrzeni i do naszego uczestnictwa w tej przestrzeni. Z drugiej strony, istnieją kultury rozwijające się w innym tempie. Postanowiłem skontrastować przejaw jednej z nich z moją wizualną interpretacją internetu. Język migowy, którym posługują się głuchoniemi, zadziwia intensywnością i intymnością przekazu. Nawet wśród hałasu tworzy przestrzeń ciszy, w której posługujący się nim ludzie koncentrują się na wzajemnej wymianie. Ta intymność przekazu wydaje mi się być skrajnym przeciwieństwem form komunikacji umożliwianych przez interenet. Oparta na mowie ciała autentyczność, nieomal instynktowność przeciwstawia sie rzeczywistości, w której wszystko może być zupełnie czym innym, niż się zdaje.
 

Projekt finansowany z budżetu Miasta Gorzowa i Marszałka Województwa Lubuskiego.

Galeria Terminal08 czynna jest w soboty i niedziele w godz. 12-18, w pozostałe dni rezerwacje bart@terminal08.org lub 788 365 737 - wstęp wolny.

<<< TV Teletop - Agata Kluźniak
<<< TV Teletop - Tomasz Madajczak


Agata Kluźniak ZAPISKIAgata Kluźniak ZAPISKIAgata Kluźniak ZAPISKI
 
Agata Kluźniak ZAPISKIAgata Kluźniak ZAPISKIAgata Kluźniak ZAPISKIAgata Kluźniak ZAPISKI
 
Agata Kluźniak ZAPISKIAgata Kluźniak ZAPISKIAgata Kluźniak ZAPISKIAgata Kluźniak ZAPISKI
 
Tomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANYTomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANYTomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANY
 
Tomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANYTomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANYTomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANYTomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANY
 
Tomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANYTomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANYTomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANYTomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANY
 
Tomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANYTomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANYTomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANYTomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANY
 
Tomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANYTomasz Madajczak PROCESY PRZEMIANY  
Archiwum |