Inne wydawnictwa

100 LAT PARKU RÓŻ. PARK MIEJSKI OD CESARZA WILHELMA DO DZIŚ

100 LAT PARKU RÓŻ. PARK MIEJSKI OD CESARZA WILHELMA DO DZIŚ
100 LAT PARKU RÓŻ. PARK MIEJSKI OD CESARZA WILHELMA DO DZIŚ - Wspólne wydawnictwo Stowarzyszenia Promocji Kultury „Kamienica” i Kamienicy Artystycznej Lamus.

AUTOR: Robert Piotrowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE, FOTOEDYCJA, REDAKCJA TECHNICZNA: Monika Szalczyńska
WYDAWCA: Stowarzyszenie Promocji Kultury "Kamienica", Kamienica Artystyczna Lamus
REDAKCJA: Zbigniew Sejwa
KOREKTA: Olga Kromuszczyńska


PROJEKT DOFINANSOWANO Z BUDŻETU MIASTA GORZOWA 


 
    
Archiwum |