STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY KAMIENICA

Stowarzyszenie Promocji Kultury „Kamienica” (wcześniej Stowarzyszenie Promocji Kultury) jest najstarszym gorzowskim stowarzyszeniem działającym na polu kultury
i sztuki. Powstało w 1996 roku z inicjatywy Witolda Niedźwieckiego. W skład pierwszego zarządu weszli:

Zofia Bilińska – prezes

Witold Niedźwiecki – wiceprezes

Tadeusz Szyfer – skarbnik

Janina Żemojcin - sekretarz

Wojciech Denaka – członek zarządu

Głównym celem Stowarzyszenia była konsolidacja środowisk twórczych i wspomaganie artystów. Stowarzyszenie m.in. rokrocznie występowało z wnioskami o przyznanie Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa osobom zasłużonym dla gorzowskiej kultury, pozyskiwało też środki na imprezy, których było współorganizatorem.

W 2004 roku nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia. Do zarządu weszli:

Krystyna Kamińska – prezes

Zofia Bilińska – wiceprezes

Andrzej Bytniewski – skarbnik

Leszek Bończuk – sekretarz

Zbigniew Sejwa – członek zarządu

W roku 2009 odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia, na którym podjęto uchwałę o zmianie nazwy poprzez dopisanie do nazwy istniejącej słowa „Kamienica”, zmieniono niektóre punkty statutu oraz wybrano nowe władze. Do zarządu weszli:

Monika Kowalska – prezes

Robert Piotrowski – sekretarz

Zbigniew Sejwa – skarbnik

Od początku istnienia Stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy ul. Sikorskiego 5 w Gorzowie Wlkp., w Klubie Myśli Twórczej Lamus (obecnie Kamienica Artystyczna Lamus).

Archiwum |