Kierowało nami głębokie przekonanie, że współczesne formy sztuki i kultury stanowią całość. Że nawet ekstremalne zjawiska estetyki najnowszej, nie są żadnym wynaturzeniem, że posiadają one silne zakorzenienie w przeszłych zjawiskach i kategoriach. Z perspektywy badacza również "nomadyczne", niestandardowe zjawiska kultury, wpisują się z znany zbiór naprzemiennej aprobaty i odrzucenia. Pragniemy ukazać te przemiany i "wiązać" zerwane i zgubione ogniwa, odnajdując ich miejsce na imaginacyjnej "linii" przekształceń, układającej się w dziejach kultury sinusoidalnie w trwałym porządku: awangarda, klasycyzm, ariergarda, która niedawno, zaledwie "wczoraj", nosiła zasłużone miano "awangardy", a każdorazowa "dziś" walczy na programy z rewolucją młodych - kolejnymi awangardzistami. Dlatego pozostawiliśmy w nagłówku pisma nazwę "Lamus", choć jego zawartość i charakter ulega zmianom zasadniczym. Pismo będzie półrocznikiem. Każdy numer zostanie opatrzony podtytułem, stanowiącym nazwę własną zeszytu. Rozpoczynamy od "Dialogu idei"; kolejny tytuł to "Pamięć" oraz "Pośpiech". Dalsze pojawią się niebawem.
Gabriela Balcerzak, Zbigniew SejwaREDAKCJA:
Gabriela Balcerzak - redaktor naczelna
Zbigniew Sejwa

STALE WSPÓŁPRACUJĄ:
Bogdan Banasiak, Łódź
Maciej Dudziak, Gorzów Wlkp.
Beata Frydryczak, Zielona Góra
Izabela Kowalczyk, Poznań
Marianna Lis, Warszawa
Jakub Dąbrowski, Poznań
Maciej Mazurek, Warszawa
Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wlkp.
Jarosław Lubiak, Łódź

PROJEKT, OPRACOWANIE GRAFICZNE:
Monika Szalczyńska

KOREKTA, REDAKCJA TECHNICZNA:
Olga Kromuszczyńska

ADRES REDAKCJI:
ul. Sikorskiego 5
66-400 Gorzów Wlkp.
tel., fax: 095 722-67-96
e-mail: redakcja@klublamus.pl
sekretariat: Monika Szalczyńska

WYDAWCA:
Kamienica Artystyczna Lamus
Zbigniew Sejwa

 
OPINIE


Szanowna Redakcjo! Szanowna Pani Redaktor!
Lokalne inicjatywy kulturalne mnożą się w Polsce z każdym rokiem, tymczasem ukazujące się w poszczególnych ośrodkach czasopisma artystyczno-kulturalne są w zdecydowanej defensywie. Bo też wydawanie takiego czasopisma wymaga regularnego, heroicznego, niezapłaconego wysiłku, na który stać tylko najdzielniejsze pasjonatki i najzagorzalszych pasjonatów. Miło mi stwierdzić i oznajmić, że do takich czasopism należy bez wątpienia gorzowski „Lamus”, którego poziom merytoryczny i edytorski zasługuje na zdecydowane wyróżnienie w skali ogólnopolskiej. A jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę skromne warunki materialne i organizacyjne, musimy dojść do wniosku, że Twórcom tego czasopisma należy się szczery podziw, którym niniejszym Ich obdarzam. Ale tak to już jest: bez ludzkiej bezinteresownej pasji, która góry przenosi, żadna tego typu inicjatywa nie przetrwałaby miesiąca, a co dopiero tylu lat.
Z serdecznymi pozdrowieniami, 
prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka
kierownik Zakładu Performatyki
Instytut Kulturoznawstwa UAM w PoznaniuSzanowna Pani Redaktor,
chciałbym serdecznie podziękować za kolejną możliwość współpracy z pismem "Lamus". Cieszę się tym bardziej, że mogę publikować w znakomitym towarzystwie Autorów kompetentnych, młodych i ciekawie opisujących świat. Tematyka, którą Pani proponuje w kolejnych numerach, jest ciekawa intelektualnie 
i poznawczo, ale przede wszystkim prowokuje do ponownego zdefiniowania zjawisk, które mocno w naszym życiu uległy banalizacji. Okazuje się, że mogą istnieć nowe, ciekawe i nietuzinkowe spojrzenia na sprawy, które towarzyszą nam, ale  nie  budząc specjalnie naszych refleksji.
  Pismo "Lamus", choć ma zasięg regionalny, znacznie przekracza poprzez proponowane tematy ramy Gorzowa Wielkopolskiego. Dodatkowo, współpracownicy reprezentują ośrodki intelektualne i akademickie z całej Polski, co tylko dobrze świadczy o intencjach i możliwościach Redakcji, a „Lamus” czyni międzyakademickim forum wymiany myśli.
  Pragnę dodatkowo podkreślić szatę graficzną pisma. Jest nowoczesna, niebanalna i przekonująco przykuwa uwagę czytelnika.
Chciałbym na koniec życzyć Pani i całej Redakcji uporu i determinacji w dalszej pracy. Rozumiem, że od Was zależy poziom merytoryczny pisma, ale jego byt oczywiście zależy od finansowania przez Samorząd. Nie mam wątpliwości, że władze Gorzowa nie pozwolą, aby tak ciekawe przedsięwzięcie, znakomicie promujące Region, nie mogło się dalej rozwijać. Sądzę, że przyszłość "Lamusa" nie jest zagrożona, a nawet przeciwnie, że zostaniecie docenieni przez Samorząd i Władze, co przyczyni się do rozwoju pisma.
Życzę tego z całego serca.
Dr hab. Roman Doktór, prof. KULProf. nazdw. dr hab. Bogdan Banasiak
Kierownik Zakładu Teorii Kultury
Instytutu Teorii Literatury, Teatru
i Sztuk Audiowizualnych
Uniwersytetu Łódzkiego

Szanowny Panie Dyrektorze i Drogi Zbyszku,
Ponieważ ukazał się już piąty numer wydawanego przez Ciebie pisma „Lamus”, to okoliczność tę pozwolę sobie potraktować w kategoriach małej rocznicy, co skłania mnie do podzielenia się z Tobą kilkoma uwagami, a ściślej, do przesłania niekłamanych gratulacji.

Po pierwsze, świetnym pomysłem jest tematyczność pisma (gdy większość pism jest „wszystkoistyczna”, a więc niespójna), zresztą zawsze i wyszukana problemowo, i otwarta interpretacyjnie, a więc pozwalająca na tworzenie autentycznego wielogłosu (spojrzenie z różnych perspektyw teoretycznych) przy jednoczesnej przystępności tekstów.

Po drugie, podobnie godna pochwały jest troska o stronę „ilustracyjną” pisma, dokładniej zaś, prezentacja w nim spójnych koncepcyjnie i skorelowanych z treściami pisanymi realizacji plastycznych.

Po trzecie, niepodobna nie dostrzec ogólnej dbałości o edytorski kształt pisma – dzięki temu, muszę przyznać, wyróżnia się ono na tle (najczęściej) merkantylnej pstrokacizny.

W sumie z przyjemnością stwierdzam, że „Lamus” wypracował już własny styl (o co niełatwo). Toteż życzyłbym i Tobie jako wydawcy, i p. Gabrieli Balcerzak jako redaktor naczelnej, i sobie tyleż w roli niekiedy autora, ile w roli czytelnika, by i ów styl zastał zachowany i by wysiłki w nadawaniu dotychczasowego kształtu w równym stopniu owocowały przy edycji kolejnych numerów.

Szczerze gratuluję i cieszę się wraz z Tobą.
Z poważaniem i pozdrowieniami
Prof. nadzw. dr hab. Bogdan Banasiak


 
Wielce Szanowna Pani Redaktor,
już od dwóch lat mieszkańcy Ukrainy, poprzez polskich przyjaciół - slawistów z Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, mają możliwość podziwiać materiały umieszczone w redagowanym przez Panią "Lamusie". Na tle gwałtownych procesów globalizacyjnych,
doprowadzających do zbliżenia, pewnego ujednolicenia czy amalgamacji, a jednocześnie presji anachronicznych elementów kultur narodowych, często poznaczonych piętnem
poskomunistycznym i poskolonialnym, „Lamus” jawi się jako przemyślane, wyważone i konceptualne spojrzenie na wiele aktualnych i ważnych dla kultury i sztuki spraw.

W kontekście problemów dominacji kultury popularnej we współczesnych społeczeństwach przedstawione w piśmie artykuły są alternatywą rozpowszechnionym sposobom ujęcia sztuki i rzeczywistości. Niewątpliwie są kluczem do rozkodowania znaków kulturowych i narzędziem interpretacyjnym sztuki.

Dzięki współpracy z Instytutem Slawistyki PAN, dzięki ordynatorce naszych kontaktów ze światem naukowym w Polsce dr Helenie Krasowskiej, otrzymaliśmy wszystkie
dotychczasowe numery „Lamusa”, którego materiały często są przedmiotem zainteresowania w kołach naukowych w naszym kraju.

W imieniu własnym, Polaków w Berdiańsku oraz naukowców naszego regionu gratuluję Pani Redaktor tak znakomitego pisma. Życzę dalszych sukcesów.
Dziekan Wydziału Społeczno-Gospodarczego,
kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej BU MiB,
Prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego
Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku
Doc. dr Lech Aleksy Suchomłynow
 
 

100 LAT PARKU RÓŻ. PARK MIEJSKI OD CESARZA WILHELMA DO DZIŚ - Wspólne wydawnictwo Stowarzyszenia Promocji Kultury „Kamienica”
i Kamienicy Artystycznej Lamus.


Z ALBUMU GORZOWIAN - Wspólne wydawnictwo Stowarzyszenia Promocji Kultury „Kamienica” i Kamienicy Artystycznej Lamus pt. „Z albumu gorzowian”. Album zawiera kilkaset fotografii z lat 1945-1980, które udostępnili mieszkańcy Gorzowa ze swoich prywatnych archiwów. Dzięki wspólnej akcji „Gazety Lubuskiej” i Kamienicy Artystycznej Lamus (polegającej na publikacji przyniesionych przez gorzowian zdjęć na łamach gazety oraz prezentowaniu ich na dorocznych wystawach) a zwłaszcza dzięki uprzejmości mieszkańców udało się zgromadzić znakomitą kolekcję fotografii codzienności.


Wydawnictwo pokonkursowe XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego.

Wydawnictwo pokonkursowe XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego.

 Wydawnictwo pokonkursowe XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego.Hanna Ciepiela "Zaraz Wracam"  zbiór reportaży-wspomnień o ludziach kultury i sztuki uhonorowanych pamiątkowymi tablicami w tzw. "Alei Gwiazd" na Starym Rynku w Gorzowie Wlkp.


Wydawnictwo pokonkursowe XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego.

 

 
Archiwum |